Telefon 93 723 61 32   Correu info @copisteria-garriga.com

ESCÀNERS

Podem escanejar en blanc i negre i en color fins a format DIN-A0, per tal de reproduir qualsevol tipus d'original.

L'escaneig realitzat us el podem subministrar en qualsevol suport d'imatge digital o bé en PDF.

També podem subministrar-vos en format PDF qualsevol informació, manual o catàleg que tingueu.

Ronda de Zamenhof 98, 08208 Sabadell - T. 93 727 25 55 - F. 93 727 11 21 - sabadell@copisteria-garriga.com
Ronda. Indústria 6, 08210 Barbera del Vallès T. 93 723 61 32 - F. 93 729 66 90 - info@copisteria-garriga.com
© Copisteria Garriga - All rights reserved