AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per a complir amb el que estableix la Llei 34/2002, de l'11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

* Titular: COPISTERIA GARRIGA, S.L.
* Direcció: RDA. ZAMENHOF, 98 08208 SABADELL BARCELONA
* Contacte: info@copisteria-garriga.com
* Telèfon: 93 7272555
* Dades registrades: R.M.BARCELONA TOM 22411 FOLI 173 FULL B-36425 INSCRIPCIÓ 2ª
* NIF: B-58.342.684

Dades de l'oficina i de l'empresa: 


* Direcció: RDA. INDÚSTRIA 6 08210 BARBERÀ DEL VALLÈS BARCELONA
* Contacte: info@copisteria-garriga.com
* Telèfon: 93 7272555

OBJECTE

Aquest avís legal es refereix a l'ús de tots els serveis d'aquest lloc web (a partir d'ara "el Portal") que la companyia COPISTERIA GARRIGA, S.L. amb domicili a RDA. ZAMENHOF, 98 08208 SABADELL BARCELONA (a partir d'ara «l'Empresa») posa a disposició dels usuaris d'Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l'Empresa en qualsevol moment, amb un previ avís. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d'instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquest avís legal sempre que no s'oposin a aquest.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORTAL

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l'evolució tècnica dels projectes i la seva execució. En cap cas aquesta informació constitueix un acord entre les parts.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER ALS USUARIS

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l'Empresa, els usuaris hauran d'abstenir-se de reproduir, difondre, transmetre o distribuir amb fins comercials i obtenir qualsevol tipus de material, ja ses tracti de textos, gràfics, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i, en general, qualsevol classe de contingut accessible a través del Portal o dels serveis utilitzats per ells, amb mitjans diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que s'emprin habitualment a aquest efecte a Internet.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

L'empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l'usuari o tercers (ja sigui una persona amb el seu propi nom o una entitat) que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l'empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l'empresa o de l'tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l'usuari, els quals hauran d'exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

Protecció de dades

Mitjançant el present Avís Legal i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'empresa avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran incloses en un fitxer titularitat de l'Empresa i seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l'Empresa en el Portal en cada moment. Els usuaris poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a: RDA. ZAMENHOF, 98 08208 SABADELL BARCELONA incloent còpia del seu DNI.

LLEI APLICABLE

Aquest Avís Legal es regirà per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació d'aquest Avís Legal, l'Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten a el dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
obrir xat
Necessites ajuda?